SISUKA

SI SUKA  atau yang disebut dengan Simpanan Sukarela Berjangka adalah Simpanan Dengan akad mudlorobah memberikan keuntungan bagi hasil dengan nisbah : Jangka waktu 3 bulan nisbahnya 47:53 Jangka waktu 6 bulan nisbahnya 55:45 Bebas biaya administrasi bulanan. Si Suka dapat di jadikan sebagai agunan pembiayaan.