YAUMMI MAS

SISUKA

SI SUKA  atau yang disebut dengan Simpanan Sukarela Berjangka adalah Simpanan Dengan akad mudlorobah memberikan keuntungan bagi hasil dengan nisbah :

  • Jangka waktu 3 bulan nisbahnya 47:53
  • Jangka waktu 6 bulan nisbahnya 55:45
  • Bebas biaya administrasi bulanan
  • Si Suka dapat di jadikan sebagai agunan pembiayaan